Kućni red

Cijenjene goste molimo da pažljivo pročitaju kućni red i pridržavaju ga se tijekom čitavog boravka u apartmanu Flower suite.

Svrha ovih pravila je definiranje međusobnog odnosa, odnosno odgovornosti i prava davatelja usluga (u daljnjem tekstu najmodavac) te kupca (u daljnjem tekstu gost).

Prava i odgovornosti gosta

Gost ima pravo:

Koristiti se apartmanom u svako doba dana i noći, svim uređajima i prostorijama koje su mu na raspolaganju, a prema u ugovoru navedenim i važećim propisima.

Gost ne smije:

 1. Donositi lako zapaljive ili eksplozivne materijale, oružje, narkotike i materijale (predmete) s jakim ili neugodnim mirisima.
 2. Unositi domaće i/ili divlje životinje u apartman.
 3. Dovoditi ljude koji nisu registrirani kao gosti u apartman, niti im dozvoliti noćenje u apartmanu.
 4. Ostaviti aparate, poput klima uređaja, ali i ostalih kućanskih uređaja, da rade pri  izlasku iz apartmana. Također, pri odlasku treba zatvoriti prozore i vrata te ostaviti vrata sefa otvorena.
 5. Uzeti bilo kakve predmeta, inventar i/ili uređaje iz apartmana.
 6. Razmještati namještaj po apartmanu.
 7. Remetiti mir od 22-08 h galamom, korištenjem radija, TV-a ili drugih uređaja, kao i glazbenih instrumenata.

Gost je dužan:

 1. Pridržavati se kućnog reda i koristiti apartman s njegovim sastavnim dijelovima, inventarom i instalacijama s dužnom pažnjom.
 2. ODržavati apartman i vanjske djelove koji su sastavni dio apartmana čistim. Najmodavac nije dužan održavati apartman tijekom boravka gosta u apartmanu za vrijeme trajanja boravka do 7 dana.
 3. Voditi brigu o ključevima apartmana i sefa. U slučaju gubitka istih, gost je dužan platiti naknadu od 50 € po izgubljenom ključu.
 4. Isključiti električne uređaje, zatvoriti slavine kada nije u apartmanu. Također, sva vrata i prozori moraju biti zatvoreni prije uključivanja i korištenja klima uređaja.
 5. Na dan odlaska, gost je dužan napustiti prostorije do 10:00 h. U slučaju boravka u apartmanu nakon 10:00 h gost će bezuvjetno biti terećen za dodatni dan bez mogućnosti daljnjeg boravka u smještajnoj jedinici.
 6. Nazvati najmodavca kako bi zajedno obišli i pregledali apartman prije odlaska gosta. Za sva neprijavljena oštećenja u apartmanu gost će odgovarati pred zakonom.
 7. Platiti za sve usluge koje nisu uključene u cijenu i nadoknaditi svu eventualno prouzrokovanu štetu u apartmanu.

Prava i odgovornosti najmodavca

Najmodavac ima pravo:

 1. Odustati od pružanja usluge najma gostu čije ponašanje remeti mir i tišinu.
 2. Pitati gosta za novčanu nadoknadu ako se namjerno ili zanemarivanjem izgubi i/ili nanese šteta inventaru apartmana, instalacijama ili namještaju.

Najmodavac je dužan:

 1. U slučaju boravka gostiju dužeg od 7 dana promijeniti ručnike i plahte, i to jednom tjedno.
 2. Dati ili poslati gostu pronađene i/ili zaboravljene stvari. Ako to nije moguće, najmodavac je obvezan zadržati te stvari najmanje šest mjeseci, a zatim djelovati u skladu s propisima.

Pri početku korištenja smještaja pretpostavlja se da je gost upoznat s kućnim redom i da je on/a pristao na sve navedene uvjete.

Ako gost ne prihvaća ove uvjete, dužan je napustiti smještaj.

Želimo Vam ugodan boravak!